2011. augusztus 31., szerda - Ablonczy Áron Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Nyári ifjúsági hét programja

Talán nem reális ifihetet szervezni szeptemberben, de mert a téma nagyon aktuális így közreadjuk.

Nyári ifjúsági hét programja
Az előkészületekről

Egy nyári hét szervezése az előző év végén kezdődik. A téma kigondolása, az előadók meghívása, kirándulóhelyek kiválasztása mind-mind időigényes feladat, s minél jobb előtte a szervezés, annál kevesebb a gond magán a héten, s lehet a fiatalokra többet figyelni.
Lehetőleg két vezető legyen, egyik, aki a lelki növekedésre tud figyelni, s annak alkalmait szervezni: igei készülés, imaháttér, lelkigondozói beszélgetések, stb. A másik legyen a programfelelős: játékok, kirándulások, anyagiak stb. Kettejük összhangján múlik a hét eredményessége (kb. 20-25 főig elég lehet egy vezető is).
A terep ismerete igen lényeges szempont: ez az ágyak minőségétől egészen a környék nevezetességeinek ismeretéig terjed.
Legyen programvariáció a rossz időjárásra készülve is, sose hagyjuk unatkozni a fiatalokat, mert az mindig lerontja az addig épített értékeket.
Gondoljunk mind a négy dimenziónkra: legyen lelki, testi, szellemi, társadalmi épülés egyaránt a programban (Lk 2,42). Ha bármelyik túlhangsúlyozódik, elveszítünk embereket, s megtörik az egyensúly, rendetlenség, rossz hangulat uralkodik el a csapaton.


A vezető legyen határozott a rend fenntartásában, de tudjon másokat meghallgatni is. Ismerje a rábízottakat (legalább igyekezzen megismerni a hét folyamán), a korosztályból fakadó sajátos problémákat (tizenévesek, huszonévesek egészen más programbeosztást igényelnek!). Érdemes a hét elején nagyon komolyan venni az időpontokat, s akkor mindenki tisztában lesz az „erőviszonyokkal”, s szinte magától fog végiggördülni a hét. Ha első nap már nem tudjuk a kiírt időpontokra összeterelni a közösséget, az utolsó napra teljesen szét fog esni a program!
Az egy hetes folyamatos együttélés igen sok áldásos lehetőséggel rendelkezik, ami évközben ritkán adatik meg: hosszú, személyes beszélgetések, erőpróbáló kirándulások, a keresztyén viselkedés mögötti indulatok kiderítése, közösségi magatartás, alkalmazkodóképesség, stb.
Igen sokat tanulhatnak a fiatalok egymásról is, s ez fontos számukra az önismeret és a párválasztás időszakában.
Olyan témát válasszunk, ami érdekli őket, s alaposan járjuk körül. Hagyjunk időt a vitára, de a nehéz emberekkel külön is foglalkozzunk.
Mindig széleslátókörűen, a lehetőségekhez képest sokféle eszközt használva készüljünk fel: legyen filmvetítés, vers- novellaolvasás, sportverseny, csillagvizsgálás, tábortűz, stb.
Legyen a hétnek kijelölt énekanyaga, amit mindenki kapjon kézbe a programmal együtt a hét elején, hogy nyomonkövethesse az eseményeket, s tudja, mire számíthat.

A program felépítése
A hét témája: BARÁTKOZZUNK...


Hétfő ...MAGUNKKAL
Ki vagyok én? (Zsolt 139) - befogadottság
Mi vagyok én? (értékeink) - értékesség
Miért vagyok én? (az élet értelmének kérdésköre) - alkalmasság
(I.Kant három nagy kérdése: Mit lehet tudnom? Mit kell tennem? Mit szabad remélnem?)
Mi teszi tönkre énképünket, mi rombol?

ellenségeskedés
bűntudat
félelem

Ajánlott irodalom: M.E.Wagner: Vagyok-e valaki
Josh McDowell: Az vagyok, akinek mások mondanak?
Dr. Gyökössy Endre: Magunkról magunknak

Kedd ...MÁSOKKAL
Ki az a másik? Hogyan barátkozzunk? - azonosságok és különbségek
Kell szeretetkapcsolat! (Préd 4,7-12) - „az ember kapcsolataiban él” (Gyökössy)
Mit tegyek, ha nincsen? Ki tehet róla? – a nagy parancsolat: Szeresd felebarátodat!
Ajánlott irodalom: dr.Pálhegyi F: Én, te, ő
Michel Quoist: Így élni jó

Szerda ...FIÚK LÁNYOKKAL
Lehet-e egyáltalán ellenkező neműek között barátság? – „A férfi és a nő között nem lehet barátság, mert mind a kettő mást akar; a férfi nőt, a nő férfit.” (Karinthy F.)
A barátság és a szerelem azonosságai, különbözőségei - Van-e szerelem barátság nélkül?
Miért vágyunk rá? Hogyan kezdjünk hozzá? – Énekek éneke (2,7; 4,12; 7,14; 8,6-8)
Ajánlott irodalom: Simonyi Gyula: Szerelemről
Dr. Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben
Walter Trobisch: Kettesben


Csütörtök ...HIVŐKKEL, HITETLENEKKEL
Világnézetek azonossága (Zsid 5,13-6,1; Róm 12) hit, hiszékenység különbségei
Elfogadás, megbocsátás, bocsánatkérés - kapcsolataink mélysége
Barátság-evangélizáció – lehetőségek és lehetetlenségek
Ajánlott irodalom: P.H.Boulad: A szeretet dimenziói
Bill Hybels: Csak pár lépés
Paul Little: Mondjuk el, de hogyan?
Péntek ...A BARÁTSÁGOSSÁGGAL
Meg kell birkóznunk a magunk és a mások tökéletlenségeivel (Ef 4,30-32)
Teherhordozás – testvériség (Gal 6,2) - Indulataink megfékezése, átalakítása (Fil 2,1-11)
Vannak-e határok? - önvédelmi reakciók a közösségben
Ajánlott irodalom: A. Ziegner: Szeretetből élni
Warren Hardig: Vas élesíti a vasat

A napi programok elosztása

Naponta öt közös alkalom lehetséges. Ennél több már nagyon zsúfolt, ennél kevesebb viszont kevés lehet. Ezek közül három igei, gondolkodtató, elmélyítő, s kettő mozgásos, közösségteremtő jellegű.

A reggelinél egy nagyon rövid, öt perces elcsendesedés a napi ige mellett. Egy ének, imádság, igeolvasás. Jó, ha ezt maguk a fiatalok tartják, akik elég érettek rá. Egy gondolat legyen csupán az üzenet, ami elindít arra a napra. (Ötletes lehet pl. útjelzőtáblákkal szemléltetni egy igei gondolatot!)

Délelőttönként közös bevezetés után, a fentebb vázolt gondolatokról - jó kérdésekkel - lehet csoport-beszélgetéseket folytatni. A csoportvezetőket jóval előtte kell felkérni, hogy legyen idejük az ajánlott irodalom elolvasására, s a készülésre.
Kb. 8-12 fő egy belátható csoport, ennél nagyobb számnál már elveszíthető az őszinteség légköre, s ezek a témák jó beszélgetéseket indíthatnak.
A bevezető ne igehirdetés legyen, hanem olyan gondolatok átadása, amiről azután lehet eszmét cserélni a csoportokban. Természetesen kapcsolódó bibliai szakaszok ajánlása szükséges. Ezt tarthatja mindig ugyanaz az ember, mert akkor lesz íve a hétnek.
A bevezető lehet kb. 20 perc, majd 1- 1 1/2 óra a csoportbeszélgetés. (Érdemes a csoportbeszélgetést mindig „bemelegítő”, témára hangoló játékkal kezdeni – közösségteremtés miatt. Ötletek a Játékgyűjteményben.)
Fontos, hogy a végén a csoportok beszámoljanak valamilyen formában, s átadhassák egymásnak, amire eljutottak.

Délutánonként énekléssel, kirándulással egybekötve egy Lázár Ervin mese, vagy egyéb irodalmi művekből vett idézetek alapján lehet továbbvinni a délelőtt átbeszélt témákat. Elmélyíthetjük közösségi játékokkal is a délelőtti komoly perceket.

Délutáni közös nagy játékok leírása:
Érték-licit
Kis cetlikre mindenféle értékeket írunk fel a lelki, szellemi, anyagi értékek sokasága jelenjen meg (az ötös lottótól a család összetartásáig mindenféle). Legalább annyi érték legyen, hogy mindenkinek három juthasson. Jelképesen mindenki birtokol 100 zsetont, s ezen értékeket vásárolhat.

A végére mindenkinek legalább egy értéket vennie kell. Akinek elfogyott a pénze, az nem szerezhet már semmit sem! Sorban olvassuk fel az értékeket, s csak akkor azonnal lehet rá licitálni. A kikiáltási ár lehet egyéni meggyőződésünk szerinti: egy Mercedes autó csak 20 zseton, míg egy életreszóló barátság 80 zseton. A licitálás úgy folyik, hogy a fiatalok többet ajánlanak a kikiáltási árnál, majd a kikiáltó mondja, hogy először, másodszor és harmadszor. A végén összegzi: az ötvenezer kötetet tartalmazó könyvtár elkelt 100 zsetonért.


Ha egyszer felolvasásra került már minden érték, s mindenkinek már egy van, akkor abba lehet hagyni. Ekkor következik a beszélgetés: ki miért vásárolta azt az értéket. Mit vett volna még, ha tudja, hogy az is szerepel.
Hangzó-pantomim
Egy valaki kiáll és mesél egy tetszőleges történetet. A másiknak pedig el kell játszania, amit hall. Fordítva is lehet: egy valaki játszik egy tetszőleges mozdulatsort s a másiknak szinkronizálni kell. Több változatban is játszható.
Félbevágott cetlik
Képeslapokat kettévágunk többféle vonalvezetés mentén. A fiúk kapnak az egyik feléből, a lányok a másikból. Meg kell keresniük a párjukat. Először a terem egyik végébe a lányok másik végébe a fiúk állnak. Aki már innen is látja a „párját”, az kiállhat a játékból. Lesz még két közelebbi pont is, hogy minden képeslap összeállhasson.
Érdemes utána elmondani, hogy milyen nehéz felismerni pontosan, ki való hozzám, s hogy nem mindenkinek lesz ebből a közösségből, stb.
Vakvezetés
Mindenki válasszon magának egy tetszőleges párt. Az egyiknek kössék be a szemét, míg a másiknak így kell vezetgetnie tetszőleges terepen. Néhány perc múlva fordítva is meg kell ismételni. A végén érdemes végigkérdezni, hogy ki hogy érezte magát.
Keresd a kaput!
Körbeállunk, s egy valaki kimegy. (Hallótávolságon kívül!) Megegyezünk, hogy melyik két ember között lesz ún. kapu, ami annyit jelent, hogy egyedül ők néznek barátságosan, a többiek elutasítóan. Közöttük nyílik a kapu. A bejövőnek körbe kell mennie, s ki kell találnia, hogy hol a kapu. Lehet több kapu is, ha megfelelő a létszám.

Vacsora után legyen egy hosszabb komoly, elcsendesedésre segítő áhítat, evangélizáció.
Ezt sorozatként a lelki vezetéssel megbízott ember tartsa, s lehet egy bibliai személy életéből vett sorozat alapján. Természetesen jó, ha kapcsolódik a napi témákhoz. Lehet, pl. Péter sorozat, vagy Dávid, esetleg Dániel.

Minden este közös programként legyen valami fiatalos-mozgásos alkalom, ami nem beszélgetős, hanem „cselekvős”.
A tábortűz jó közösségteremtő rögtön a hét elején a fahordástól a közös éneklésig.
A fórum a felvetődő kérdések közös tárgyalására ad alkalmat. Jó, ha nem sokan válaszolnak, s azok szemléletesen, röviden tudnak szólni.
A táncház közösségi táncokat jelenthet, de ha ez nem megoldható, akkor a videóvetítés valami olyan film legyen, ami kapcsolódik a témához (Lásd Filmajánló).
A bátorságpróba sokféle változatban játszható.
Egyik lehetőség A MÉCSESEK ÚTJA: Egy előre kijelölt útvonalon kell végigmenni az erdőben, sötét este. Az útvonalat csak gyertyák jelzik (a gyertyákat érdemes egy-egy befőttesüvegbe helyezni!). Az út mentén kijelölt fiatalok ülnek, akik egy-egy igeverset mondanak, vagy furulyáznak egy éneket, ha jár arra valaki. Tilos bármilyen ijesztés, de mindenkinek egyedül érdemes csak végigmennie. Közös helyről kell indulni, ahol énekléssel készülnek a csapat tagjai, majd egy másik helyszínre térnek vissza, ahol szintén lehet vagy énekelni vagy egy nagy teremben csendben beszélgetni, esetleg egy-egy papírra gondolatokat írni közvetlen a gyertyás út után. (Ez elég hosszadalmas, de igen tartalmas este lehet. Valószínűleg nem fér bele a kijelölt időhatárokba; ám nagyon megéri!)
A színpad a hét feldolgozására ad alkalmat. A délelőtti csoportok szabad döntés alapján eljátszhatnak egy bibliai történetet, ami a csoportnak a héten fontossá vált. Vagy eljátszhatják, hogy mi lesz, ha hazamennek, hogyan fogják őket fogadni otthon. Eljátszhatják, hogyan változik meg egy kapcsolat a hét gondolatainak hatására. Jó, ha minden csoport szerepel, erre a vezetőket bíztassuk, s már hét elejétől mondjuk a fiataloknak. Jó lezárása a hétnek, ha kreatív módon állnak hozzá a fiatalok.

Konkrét program
Napirend Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
7.15 ébresztő
8.00 reggeli
8.45 áhítat Napi... igeversek... alapján... fiatalok... tartják.

BARÁTKOZZUNK

10.00 délelőtti alkalom
(30 perc közös énekléssel)

MAGUNK-KAL

MÁSOKKAL

FIÚK LÁNYOKKAL

HÍVŐKKEL, HITETLE-NEKKEL

A BARÁTSÁGOS-SÁGGAL

Záróistentisztelet (úrvacsorával)
12.30 ebéd
14.00 szabadidő Sport, játék Kirándulás Vetélkedő Kézművesség Készülés a színpadra Hazautazás
16.30
délutáni alkalom
(30 perc közös énekléssel) Masokó köztársaság
(L. E.)

Érték-licit játék A nagyravágyó feketerigó
(L. E.)
Hangzó-pantomim Molnár fia zsák búzája
(L. E.)

Félbevágott cetlik - játék Ibolyalebeszélő (L. E.)

Vakvezetés - játék A város megmentése (L. E.)

Keresd a kaput!-játék
18.30 vacsora
19.30 esti áhítat Dávid kiválasztása (1 Sám 16) Dávid és Jonatán
(1 Sám 18) Dávid és Abigail

(1 Sám 25) Dávid király lesz

(2 Sám 3) Dávid és Mefibóset

(2 Sám 9)20.30 esti program Tábortűz Fórum Táncház/Videóvetítés Bátorságpróba Színpad
22.30 villanyoltás

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 722, összesen: 1351987

 • 2023. január 26., csütörtök

  Úgy érdemes élni, ha kicsit jobb állapotban hagyjuk magunk mögött a világot, mint ahogy találtuk – a cserkészet alapítójának üzenetét Szabó Már...
 • 2023. január 25., szerda

  A Lelki éhség 7.0 konferencia szeretne minél több oldalról közelíteni a lelkészi lét felé, ezért hív párbeszédbe lelkészeket és nem lelkészeket.
 • 2023. január 24., kedd

  A Parókia portál szerkesztőségvezetője, Füle Tamás képeiből rendezi idei első időszaki kiállítását a budapesti Bibliamúzeum. A február 2-án nyíló tárl...
 • 2023. január 23., hétfő

  Megemlékezést tartottak a budapesti Ráday Ház udvarán a négy évvel ezelőtti tragikus tűzeset évfordulóján.
 • 2023. január 21., szombat

  A Himnusz születésének kétszázadik évfordulóján az az igazi kérdés, hogy hogyan szeretnénk majd megünnepelni a háromszázadik és a négyszázadik évfordu...
 • 2023. január 19., csütörtök

  Oikumene az ókorban a kulturált népek gyűjtőneve volt. Sokat lehet töprengeni azon, hogy mit is jelent ez a tulajdonság: kulturált.
 • 2023. január 19., csütörtök

  Gyülekezetek, civil és egyházi szervezetek számára nyújtanak segítséget a tudatos pénzügyi tervezésben és az energiahatékonyság növelésében önkéntes v...
 • 2023. január 16., hétfő

  Párhuzamos olvasásra ajánljuk Jób könyvét és Bogárdi Szabó István Megfordította sorsát című prédikációs kötetét. Írásunk személyes reflexió a kettős o...
 • 2023. január 15., vasárnap

  Milyen lelkész szeretnék lenni? Akarok mindenre egzakt válaszokat adni? Vágyom arra, hogy mindenki féljen tőlem, és ne vitatkozzanak velem? Szeretném...
 • 2023. január 13., péntek

  Vállalkozóból lett Krisztus egyházának sáfára. Székely konokságát időbe tellett levetkőznie, mostanra már ő segít más férfiaknak, hogy Isten előtt mer...