2012. november 26., hétfő - Ablonczy Áron Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Szeretet

Sokféleképpen lehet a szeretetről szólni - de a személyes hang a leghitelesebb. Ennek egy szép keretet adhat egy ünnepváró csendesnap egy gimnáziumban, ahol tanárok, diákok egymást ajándékozhatják meg egy történettel, igazi lelki ajándékokkal....

 

 

A szeretet-himnusz feldolgozása a szeretet ünnepére készülve

(felolvasásra, bizonyságtételekkel, más idézetekkel kiegészítve
egy adventi csendesnap zárására)

Egy diák olvassa a bibliai verseket, egy másik a versidézeteket.
Jó, ha egyikük a teremben baloldalon, a másikuk jobb oldalon áll, s akik még szólnak, azok jönnek be középre. Minden szerep változtatható, alakítható saját iskolai keretekre, kinek milyen tehetséges diákok állnak „rendelkezésére…”

Egy tanár bizonyságtételével kezdődjön – „A legszebb karácsonyi történetem” címmel.

Szóljak bár emberek, vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc (cintányér) vagyok, vagy pengő cimbalom (triangulum).
Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.


„Legyen hát célod: Istennek dicsőség, magadnak munka.
Az egyén szabad érvényre hozni mind, mi benne van.
Csak egy parancs kötvén le: szeretet.”

Madách Imre

Bizonyságtétel egy hétköznapi csodáról – „Hogyan tanultam meg szeretni?” címmel

Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, s vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos.

„Az igazat megvallva...
alapjában véve semmi rosszat nem látok benned,
talán csak egyet...
Azt, hogy jobb vagy, mint én,
s ez nehezen megbocsátható.”

Simon András

Énekek: 395. dicséret közös énekléssel, vagy énekkar éneklésével.

A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a maga hasznát.

„Mintha itt lenn, a nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Csak szeretet lakik máma.”

Ady Endre

Egy osztály ajándéka a többieknek: pantomim, vagy betlehemes, esetleg zümmögő kórus egy szép adventi énekkel…

A szeretet haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal.

„Szeress hát minket is, koldusokat
lelkünkben gyújts pici gyertyát, sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.”

Babits Mihály

A nagy közös adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása, majd közös ének: 301.

A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik.

„Keménységed és elvárásaid zorddá és undokká tesznek.
De ha szeretsz, jóságod sugarában újra megszelídülök,
és elfogadlak én is.
Ha csak eredményeim alapján tartasz értékesnek, elveszek.
De ha pusztán önmagamért szeretsz, sikert sikerre halmozok.
Semmit se tégy, csak szeress, és felnövök magamhoz.”

Simon András

Egy szólóhangszer játéka


Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről-színre.
Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet, e három.
De köztük a legnagyobb a szeretet.
Törekedjetek a szeretetre!
(Ezt az egész szakaszt soronként egymás után ismételve - mintegy visszhangként mondja a bal és jobb oldalon álló diák!)

A kollégiumi lelkész, vallástanár bátorító szavai ünnepre készülődés jegyében.

Mindenki feláll, s osztályonként összefogódzva, vagy nagy körben egymást átölelve mondjuk el a Miatyánkot.

Közös ének: 312
Áldással zárjunk

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 766, összesen: 1352031

 • 2023. január 26., csütörtök

  Úgy érdemes élni, ha kicsit jobb állapotban hagyjuk magunk mögött a világot, mint ahogy találtuk – a cserkészet alapítójának üzenetét Szabó Már...
 • 2023. január 25., szerda

  A Lelki éhség 7.0 konferencia szeretne minél több oldalról közelíteni a lelkészi lét felé, ezért hív párbeszédbe lelkészeket és nem lelkészeket.
 • 2023. január 24., kedd

  A Parókia portál szerkesztőségvezetője, Füle Tamás képeiből rendezi idei első időszaki kiállítását a budapesti Bibliamúzeum. A február 2-án nyíló tárl...
 • 2023. január 23., hétfő

  Megemlékezést tartottak a budapesti Ráday Ház udvarán a négy évvel ezelőtti tragikus tűzeset évfordulóján.
 • 2023. január 21., szombat

  A Himnusz születésének kétszázadik évfordulóján az az igazi kérdés, hogy hogyan szeretnénk majd megünnepelni a háromszázadik és a négyszázadik évfordu...
 • 2023. január 19., csütörtök

  Oikumene az ókorban a kulturált népek gyűjtőneve volt. Sokat lehet töprengeni azon, hogy mit is jelent ez a tulajdonság: kulturált.
 • 2023. január 19., csütörtök

  Gyülekezetek, civil és egyházi szervezetek számára nyújtanak segítséget a tudatos pénzügyi tervezésben és az energiahatékonyság növelésében önkéntes v...
 • 2023. január 16., hétfő

  Párhuzamos olvasásra ajánljuk Jób könyvét és Bogárdi Szabó István Megfordította sorsát című prédikációs kötetét. Írásunk személyes reflexió a kettős o...
 • 2023. január 15., vasárnap

  Milyen lelkész szeretnék lenni? Akarok mindenre egzakt válaszokat adni? Vágyom arra, hogy mindenki féljen tőlem, és ne vitatkozzanak velem? Szeretném...
 • 2023. január 13., péntek

  Vállalkozóból lett Krisztus egyházának sáfára. Székely konokságát időbe tellett levetkőznie, mostanra már ő segít más férfiaknak, hogy Isten előtt mer...