2016. február 04., csütörtök - Miklós Zoltán Hunor Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Kecskeméti Ráday Múzeum érdekességei

Egy izgalmas időutazás Kálvin korába? Szószék és úrasztala tervezése? Egy ötvösműhely titkai - díszítőfűrészelés? Bibliai ásványok - hogy is néz ki egy karbunkulus? Mindezek és még sokkal több értékes lehetőség felső tagozato-soknak, középiskolásoknak és akár felnőtteknek is. Egy konfis csapat önazonosságához, vagy épp egy ifi saját egyházának értékeit felfedező kirándulás részeként - MÚZEUMPEDAGÓGIAI ELŐADÁSOK IZGALMAS SORÁT AJÁNLJÁK KECSKEMÉTEN A RÁDAY MÚZEUMBAN, egész évben.

Múzeumpedagógiai foglalkozások

Ráday Múzeumban

- témaajánlat

középiskolás diákok számára(általános és szakmai múzeumpedagógiai órák és előadások)

Összeállította: Dr. Fogarasi Zsuzsa

2015. szeptember 29.

 

ÁLTALÁNOS programok, foglalkozások gyakorlattal kiegészítve

Összeállította és a foglalkozást tartja: MIKULÁS KATA múzeumpedagógus

Időtartam: 30-40 perc (igény szerint, összevont óra is kérhető)

Célcsoport: 14-18 éves korosztály, felnőttek - szervezett csoportok és iskolák számára tanórai keretek között (is)

Cél: a Ráday Múzeum anyagának, lehetőségeinek felhasználásával, a múzeum, mint ismeretközvetítő, többlettudást adó intézmény megismertetése, látogatóvá, múzeum használóvá nevelés

1. Templomaink

A régi és modern templomformák és berendezések összehasonlítása (pl. Makovecz Imre református templomai és ősi centrális templomok).

Foglalkozás: Templomok a modern művészetben. Példák, előképek bemutatása. Szószék vagy úrasztala tervezése.  A tervek, vázlatok díszítése (festés, grafikus technikák).

 

2.  Betűírás

A tárlat megtekintése, a feliratos edények elemzése betűtípus szempontjából. Adományozási felirat, mint műfaj. Néhány betűtípus bemutatása. Érdekes, kedvenc betűtípusok (kapcsolat filmekkel, a popkultúrával).

Foglalkozás: A választott betűtípus felhasználásával adományozási felirat készítése.

 

3. Habánok, Sárköz, Ormánság...

A diákok csoportmunkával dolgozzák fel a habánok népművészetét (habán kerámiák), a sárközi népviseletet (Őcsényi keresztelő c. kép), tanulmányozzák az Ormánság festőasztalosainak műveit (patapoklosi kazettás mennyezet). Az információgyűjtés okostelefon, tablet segítségével történik.

Foglalkozás: Adatgyűjtés. A gyűjtött információk segítségével a csoportok rövid beszámolót tartanak társaiknak.

 

______________________________________

 

Az ÁLTALÁNOS tematikájú múzeumpedagógiai órához kapcsolódó előkészítő (de önállóan is igényelhető) előadások, prezentáció

Összeállította és tartja: dr. FOGARASI ZSUZSA művészettörténész

1. Milyenek voltak az első református templomok? Milyenek ma?

a. Kálvini elvek és érvényesülésük a 16-17. században, Európában

b. Magyar templomok a 16-17. században

c. Tipikus magyar templomok a 18. század végén

2. Kálvin és a művészetek

a. Kép vagy művészetellenesség? Miért kérdés ez?

b. Hogyan kezeljük a problémát (már amennyiben az)?

3. Mit jelent a „Sola Scriptura"?

a. Az írásbeliség jelentősége a református egyházban

b. Gondolatok az adományozó feliratok eredetéről

4. Protestánsok, akikről keveset tudunk (történet, emlékek)

a. Hugenották

b. habánok

 

______________________________________

 

A SZAKMAI 1-3. tematikához kapcsolódó (de önállóan is igényelhető) előkészítő/záró előadás, prezentáció

Összeállította és tartja: dr. FOGARASI ZSUZSA művészettörténész

1. Decorum-elv és megkésettség az ötvösművészetben

a. Mi a decens?

b. Mi a praktikus?

c. Minták honnan?

d. Hogyan valósul ez meg a kecskeméti református ötvösök művészetében?

2. Kecskeméti ötvösség a 17. században

______________________________________

 

SZAKMAI TEMATIKA 2. - ÖTVÖSSÉG, ÖTVÖSMŰVÉSZET

Összeállította és a foglalkozást tartja: ÖTVÖS NAGY FERENC ötvösművész

Időtartam: 30-40 perc (igény szerint, összevont óra is kérhető)

Célcsoport: 14-18 éves korosztály, felnőttek - szervezett csoportok és iskolák számára tanórai keretek között (is)

Cél: A Ráday Múzeum gazdag ötvös anyaga segítségével az ötvös-fémműves díszítőtechnikák és a fémmegmunkálás módszereinek bemutatása, megismertetése, kipróbálása.

Célszerű több órát tervezni.

 

1. Tematikus tárlatvezetés a Ráday Múzeumban

ötvöstárgyak meg/bemutatása,

ehhez kapcsolódó beszélgetés

 

2. Ötvöstechnikák bemutatása

díszítőfűrészelés,

forrasztás,

szurkolás-domborítás,

sodronykészítés,

díszítőzománcozás

Módszer: power point, gyakorlatban

 

3. Önálló munka: kisméretű munkadarab díszítőfűrészelése, fólia domborítás, ötvöszománc- technika úm. egyszerű borda, egyszerű rekesz és sodronyrekesz készítése

 

______________________________________

(NAGYON) SZAKMAI TEMATIKA 3. - ÖTVÖSSÉG, ÖTVÖSMŰVÉSZET

Összeállította és a foglalkozást tartja: ÖTVÖS NAGY FERENC ötvösművész

Időtartam: min. 60 perc

Cél: Az órákon az ötvös-fémműves szakmatörténet megismerése cél.

1. Az órák tartalma:

a. tematikus tárlatvezetés, ahhoz kapcsolódó beszélgetés

b. az ötvösség története

prezentációs /power point/ anyag, videofilm megtekintését is tartalmazza (lásd:3. pont)

c. a múzeumi restaurálás műhelytitkai

2. Tematikus múzeumpedagógiai foglalkozások

Ötvösműhely szerszámai és eszközei

- kéziszerszámok és azok használata, gyakorlati próbák (fogók-dróthajlítás; fűrészelés,

kalapácsok, reszelők-reszelés)

- eszközök-gépek és azok működése, gyakorlati próbák (forrasztóberendezés-forrasztás;

fúrás, köszörű-köszörülés)

Egyszerű ékszerek (rézkor-bronzkor-vaskor) készítése, hajlítási gyakorlatok

- függők, karperecek készítése huzalból

Áttört minták készítése fűrészeléssel

- egyszerű fűrészelési gyakorlatok (vonal, kör, ívek)

- összetett fűrészelési gyakorlatok (sík korongok áttörése egyszerű motívumokkal)

- figurák fűrészelése

- áttört díszítésű ékszerek készítése (függő, karperec)

Domborítás technológiája (egyszerű honfoglalás kori korong, lószerszám veret, tarsoly

lemez egy díszítőmotívumának kiemelésével)

- domborítás rézfólián

- domborítás szurkon

Ötvöszománc technikák

- a rekeszzománc (egyszerű kör alakú medál rekeszelése)

- a sodronyzománc (egyszerű kör v. négyzet alakú medál rekeszelése)

- áttört zománc (egyszerű áttörés zománcozása)

3. Ötvösművészet története c. előadássorozat tematikái és alkalmai

Az ötvösség kialakulása

- Díszítmények, ornamentikák kialakulása

- A rézkor-bronzkor ötvössége

- A vaskor ötvössége

A népvándorlás korának ötvössége

- A szkíták ötvössége

- A kelták ötvössége

- A germánok ötvössége

- Az avarok ötvössége

A magyar, görög és etruszk ötvösség

A római, bizánci ötvössége

- A bizánci rekeszzománc

Román, gótikus ötvösség

- Gótikus ékszerek

- Szakrális ötvöstárgyak

A reneszánsz ötvösség

- Magyarországi ötvösség

- Magyarországi ékszerek

A barokk ötvösség

- Magyarországi barokk ötvösség

- A reformáció ötvössége

A rokokó, eklektikus, klasszicista ötvösség

Szecessziós ötvösség

- Ékszerek

A technicizmus ötvössége

Zománc és ékszer az ötvösművészetében

 

______________________________________

 

SZAKMAI TEMATIKA 4. - ÁSVÁNYOK, ÉRCEK, KÖVEK

Összeállította és tartja: FUXREITER ANDRÁS ásványgyűjtő

Időtartam: 30-40 perc (igény szerint, összevont óra is kérhető)

Célcsoport: 14-18 éves korosztály, felnőttek - szervezett csoportok és iskolák számára tanórai keretek között (is)

Cél: a Ráday Múzeum ásványanyagának, lehetőségeinek felhasználásával komplex (természettudományos és művészeti) ismeretek nyújtása

1. Tárlatvezetés, a kiállítás bemutatása, beszélgetés a látottakról

2. Ón, az érc keletkezése, besorolása, lelőhelyei, bányászata

3. Arany, az érc keletkezése, besorolása, lelőhelyei, bányászata

4. Ezüst, az érc keletkezése, besorolása, lelőhelyei, bányászata

5. Réz, az érc keletkezése, besorolása, lelőhelyei, bányászata

6. Drága kövek - fogalmak: drágakő, féldrágakő, első és másodrangú kövek

7. Bibliai ásványok

 

______________________________________

 

EXTRA: SZAKMAI és ÁLTALÁNOS előadások, prezentáció

Időtartam: min. 60 perc

1. Mit köszönhet Kálvinnak a holland festészet 17. századi aranykora (dr. Fogarasi Zsuzsa)

2. Húsvét a művészetben (dr. Fogarasi Zsuzsa)

3. Áldozócsütörtök: mennybemenetel ábrázolások a művészetben (dr. Fogarasi Zsuzsa)

4. Kik voltak a Ráday Múzeum névadói? - Ráday Pál és Ráday Gedeon szerepe a magyar történelemben és irodalomban. (dr. Fogarasi Zsuzsa)

5. A „díszmagyar" - viselettörténeti előadás (dr. Fogarasi Zsuzsa)

6. Csodakamrácskából hogyan lett múzeum? - a múzeumok kialakulása, szerepe tegnap és ma (dr. Fogarasi Zsuzsa)

7. Ókollégium: a kecskeméti református egyház történetének 19. századi emléke Művészettörténet, kultúrtörténet, iskolatörténet. (dr. Fogarasi Zsuzsa)

8. A „tündék nyelve": kitalált nyelvek (Dr. Kozmács István nyelvész, Szegedi Tudományegyetem)

Lehetőség van saját kitalált nyelv alkotására is.

9. Nyelvhelyesség: Van-e helyes nyelvhasználat és mi az? (Dr. Kozmács István nyelvész, Szegedi Tudományegyetem)

10. Finnugor-e a magyar nyelv? (Dr. Kozmács István nyelvész, Szegedi Tudományegyetem)

11. „Egy bandaszka naftát vittem a blokkotokba" - a több központú magyar nyelv (Dr. Kozmács István nyelvész, Szegedi Tudományegyetem)

12. Milyen a szép épület? Funkcionalitás és esztétikum az építészetben. (Was-Eysen Ervin építész, Építészműhely Kft.)

13. A belsőépítészet alapjai (Was-Eysen Ervin építész, Építészműhely Kft.)

14. Műemlék helyreállítás - bemutatott példák: Hajósi Érseki Kastély, Ókollégium (Vas Tibor, Was-Eysen Ervin építészek, Építészműhely Kft.)

HELYSZÍNEK

Ráday Múzeum Tar Illés foglalkoztató terem - 30, illetve 6 fő

Ráday Múzeum Irányi István terem - 30 fő

Ráday Múzeum dr. Hámor Géza terem - 20 fő

 

 

Időpont:

2015. október 1-től,

Órarendszerű beosztással (az iskolai óra- és csengetési rendhez alkalmazkodva)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 25, összesen: 1421790

 • 2023. december 04., hétfő

  Beiktatták Horváth Ádámot, a Nagykovácsi Református Gyülekezet nemrégiben megválasztott fiatal lelkipásztorát advent első vasárnapján.
 • 2023. december 04., hétfő

  Adventi kalendárium
 • 2023. december 03., vasárnap

  Adventi kalendárium
 • 2023. december 02., szombat

  „A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.”...
 • 2023. december 01., péntek

  Adventi kalendárium
 • 2023. december 01., péntek

  A református egyház régóta fennálló kegyességi igényre válaszol a Galyatetőn hamarosan kialakításra kerülő lelki központtal.  
 • 2023. december 01., péntek

  Új tornacsarnokot avattak a szentmártonkátai Székely József Református Általános Iskolában.
 • 2023. december 01., péntek

  Adventi kalendárium
 • 2023. november 30., csütörtök

  Mi kell ahhoz, hogy a gyermek levegye a polcról a Szentírást? Hogyan lehet bibliaolvasóvá nevelni a kicsiket? Ezekre a kérdésekre keresték a választ s...
 • 2023. november 29., szerda

  A fájdalomcsillapítók korában a gyásznak is nehezen megyünk a közelébe. Keresztyénként erre jó indokunk van: a boldog feltámadás reménye. Isten viszon...